Cookieverklaring

Versie 1.0

Datum: 17 augustus 2021

1.     Algemeen

PAVEAU BV (hierna “Paveau”, “wij”, “ons”) maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Met deze Cookieverklaring willen wij u als bezoeker informeren over de manier waarop wij cookies gebruiken op onze website. Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website van Paveau met webadres www.paveau.com en haar subdomeinen.

Naast deze Cookieverklaring stelt Paveau ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u hier kunt raadplegen. In deze Privacyverklaring verduidelijken wij (1) welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via het gebruik van cookies, (2) de aangewende rechtsgronden voor het gebruik van cookies, en (3) de algemene doeleinden van ons gebruik van cookies. Voor de voornoemde informatie, en andere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u kunnen verzamelen.

Cookies kunnen zowel door wijzelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van onze website doorgezonden worden aan de derde partij die de cookies geplaatst heeft.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms blijvend geplaatst (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).

3. Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker en is noodzakelijk voor de goede werking van onze website, of waar relevant, om u diensten te verstrekken waarnaar u uitdrukkelijk verzocht heeft. Daarom kan u deze cookies niet weigeren.

Alvorens wij enige andere cookies op uw toestel plaatsen, vragen wij om uw voorafgaande toestemming via onze cookiebanner. Door in de cookiebanner op de knop ‘’Alle cookies aanvaarden” te klikken, aanvaardt u het gebruik van alle niet-noodzakelijke cookies. U kan echter ook steeds uw specifieke voorkeur doorgeven door in de cookiebanner op “Voorkeuren aanpassen” te klikken. Hiermee opent u het cookievoorkeurenmenu, waarin u naar wens de optionele cookies die wij op uw toestel mogen plaatsen, kan inschakelen. U kan voor het gebruik van deze bijkomende cookies steeds, volledig of gedeeltelijk, uw toestemming terug intrekken. Hoe u dit concreet kan doen, verduidelijken wij onder titel 5.

4. Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende soorten cookies: strikt noodzakelijke cookies, analytische cookies en marketingcookies

Hieronder geven wij een algemene omschrijving van deze soorten cookies.

Voor elk soort cookie, verstrekken wij hieronder ook een lijst van de specifieke cookies die geactiveerd zijn op onze website en die onder deze categorie vallen, samen met hun specifieke doeleinden en technische eigenschappen.

4.1. Strikt noodzakelijke cookies

Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies.

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op onze website (bv. op de aanvaardingsknop van de cookiebanner klikken).

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van onze website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

Naam

Domein

Levensduur

Doel

pum-912

First party
Sessie
aanvullen

dpr

Facebook.com
1 week
Zorgt voor een optimale weergave op het scherm van het gebruikte apparaat.

presence

Facebook.com
Sessie
Houdt de chatstatus bij van de gebruiker op Facebook (bv. welke chatvensters open zijn).

4.2  Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog aantrekkelijker maken. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van onze website te creëren en te analyseren.

Naam

Domein

Levensduur

Doel

_ga

_gid

_gali

_gat_gtag_UA_{ID}

First party
First party
First party
First party
2 jaar
1 dag
1 minuut
1 minuut
Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.

mailchimp_landing_site

First party
1 maand
Geplaatst door MailChimp. Bewaart welke pagina van een website het eerst werd bezocht.

4.  Marketing cookies

Onder marketing cookies verstaan wij advertentie-, tracking- en sociale mediacookies. Deze categorie cookies betreft voornamelijk cookies met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de cookies die ervoor zorgen dat u advertenties van ons te zien kan krijgen op sociale netwerken die u gebruikt na een bezoek aan onze website.

Naam

Domein

Levensduur

Doel

fr

datr

sb

xs

c_user

Facebook.com
3 maand
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
Facebook toelaten om op basis van het surfgedrag op meerdere websites gerichte advertenties weer te geven aan geregistreerde gebruikers op het Facebook-platform.
Het identificeren van de webbrowser die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker. Deze cookie speelt een belangrijke rol bij de beveiliging en integriteit van Facebook.
Het beveiligen van het Facebook-account.
Het opslaan van een sessie-ID.
Het opslaan van het user-ID van de ingelogde Facebook-gebruiker.

5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?

5.1.      Via de website

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen door op de knop ‘Cookie consent aanpassen (rechts onder)’.

Daarnaast zal de cookiebanner jaarlijks opnieuw verschijnen om uw toestemming te hernieuwen, of het ontbreken hiervan te bevestigen.

5.2.      Via uw browser

U kan uw cookievoorkeuren steeds aanpassen via uw browser. Op die manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

7. Wat als ik nog vragen heb?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring, kan u steeds met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

PAVEAU BV
Oude Vierschaarstraat 12
9831 Deurle
België

Voor algemene informatie over uw rechten en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of om een vordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.